Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 14.08.2018.

EUROSUPER 95 BS – 10,18
EURODIESEL BS – 9,72
EURODIESL BS DYNAMIC – 9,82
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,89