Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 13.03.2018.

EUROSUPER 95 BS – 9,34
EURODIESEL BS – 8,82
EURODIESL BS DYNAMIC – 8,92
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,34