Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 26.09.2017.

EUROSUPER 95 BS – 9,25
EURODIESEL BS – 8,64
EURODIESL BS DYNAMIC – 8,74
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,48