Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 12.06.2018.

EUROSUPER 95 BS – 10,19
EURODIESEL BS – 9,70
EURODIESL BS DYNAMIC – 9,80
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,84