Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 09.05.2017.

EUROSUPER 95 BS – 9,12
EURODIESEL BS – 8,35
EURODIESL BS DYNAMIC – 8,45
AUTOPLIN-LPG-GPL – 3,82