Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 09.01.2018.

EUROSUPER 95 BS – 9,57
EURODIESEL BS – 9,12
EURODIESL BS DYNAMIC – 9,22
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,55