Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 14.11.2017.

EUROSUPER 95 BS – 9,65
EURODIESEL BS – 9,04
EURODIESL BS DYNAMIC – 9,14
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,59