Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 14.02.2017.

EUROSUPER 95 BS – 9,54
EURODIESEL BS – 8,78
EURODIESL BS DYNAMIC – 8,88