Rijeka trans d.o.o. ima najpovoljnije cijene goriva.

Izvod iz maloprodajnog cjenika u primjeni od 28.03.2017.

EUROSUPER 95 BS – 9,23
EURODIESEL BS – 8,42
EURODIESL BS DYNAMIC – 8,52
AUTOPLIN-LPG-GPL – 4,15