Čista i bezbojna tekućina koja se koristi na način da se ubrizgava u katalizator ispušnog sustava kamiona. AdBlue je 32,5% otopina uree, koja zadovoljava zahtjevima standarda DIN 70 070 i smanjenju dušičnih oksida AUS 32. Koristi se za smanjenu potrošnju goriva i za smanjenje štetnih plinova čak i do 60 %, što udovoljava normama EURO 4 i EURO 5.