Na benzinskim postajama Rijeka trans d.o.o. na Kukuljanovu nudimo ove vrste goriva u maloprodaji. Eurosuper 95, Eurosuper 100, Eurodiesel, Eurodiesel Dynamic i autoplin.

EUROSUPER 95

Kvaliteta bezolovnog motornog benzina je sukladna zahtjevima važeće europske norme EN 228. Količina sumpora je manja od 10 mg/kg. Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsuvremenijih sustava za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Gorivo je prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sustave za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti najnovije EURO zahtjeve ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.
Gorivo može sadržavati do 5% volumnog udjela etanola.

EUROSUPER 100

Eurosuper 100 je visokokvalitetno gorivo sukladno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na INA benzinskim postajama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja. Radi se o bezolovnom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB najmanje 100) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva). Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima sukladno najnovijim EURO zahtjevima.
Gorivo može sadržavati do 5% volumnog udjela etanola.

EURODIESEL

Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.
Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

EURODIESEL DYNAMIC

Eurodizel Dynamic je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom gorivu koje zadovoljava najnovije Euro zahtjeve, s dodatkom aditiva. Riječ je o dizelskom gorivu s količinom ukupnog sumpora manjom od 10 mg/kg. Proizvod po svim zahtjevima kvalitete odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjen za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.
Eurodizel Dynamic je dizelsko gorivo namijenjeno za održavanje snage motora kroz aktivnu zaštitu motora.
Aditiv za dizelsko gorivo sadrži snažne komponente za čišćenje koje: sprečavaju nastanak i uklanjaju naslage na motoru, razbijaju i čiste štetne naslage na sustavu za ubrizgavanje goriva, omogućuju optimalno raspršivanje goriva u komori za sagorijevanje, smanjuju potrošnju goriva zbog manjeg pjenjenja, smanjuju brzinu korozije štiteći osjetljive komponente sustava goriva, smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora zbog povećane mazivosti.
Gorivo može sadržavati do 7% volumnog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

AUTOPLIN – LPG

Ukapljeni naftni plin mješavina je propana i butana. Namijenjen je za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima s gledišta zaštite okoliša i zdravlja, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost. Stoga autoplin postaje sve popularnije gorivo za pogon motornih vozila.