Goriva

Na benzinskim postajama Rijeka trans d.o.o. na Kukuljanovu nudimo ove vrste goriva u maloprodaji. Eurosuper 95, Eurosuper 100, Eurodiesel, Eurodiesel Dynamic i autoplin. EUROSUPER 95 Kvaliteta bezolovnog motornog benzina je sukladna zahtjevima...

Više

Lož ulje

Lož ulje zbog svoje je praktične i jednostavne uporabe još uvijek najrašireniji oblik goriva za grijanje u domaćinstvu. EURO Lož-ulje ekstra lako (EURO LUEL) odlikuju jednostavna upotreba, nezahtjevno skladištenje...

Više

Ad blue

Čista i bezbojna tekućina koja se koristi na način da se ubrizgava u katalizator ispušnog sustava kamiona. AdBlue je 32,5% otopina uree, koja zadovoljava zahtjevima standarda DIN 70 070...

Više